Pressrelease 2018-09-05

Yuncture AB inleder spännande partnerskap med konstnären
DIVE Madhouse.

 Det var i februari som Yuncture och DIVE Madhouse vägar korsades. Yuncture Inkubatorprogram, som ägs och drivs av det familjeägda och Göteborgsbaserade investmentbolaget Hammarviken Företagsutveckling AB, tar en gång i halvåret in unga entreprenörer i syfte att stötta dessa med sina affärsidéer och start-ups. Konstnären DIVE Madhouse, eller Fredrik Sologub som han egentligen heter, gick med i inkubatorprogrammet i februari 2018. 

DIVE Madhouses affärsmodell bygger på globalt efterfrågad originalkonst som kommuniceras och distribueras i digitala kanaler. Han har på kort tid ställt ut sina verk på The Royal Arts Prize Exhibition i London, signats med ett unikt art-management i urbana Kina samt haft en utsåld solo-utställning på The Gallery Gothia Towers i Göteborg. DIVE Madhouse är idag, med sina drygt 40 000 följare på Instagram, en av nordens största manliga konstnärer på den sociala plattformen. Tavlorna målas i DIVE Madhouse Ateljé och Showroom på Sockerbruket 17 i Göteborg. 

Under inkubatorprogrammets gång under våren fattade Yuncture ett stort intresse för DIVE Madhouse och hans affärsmodell. Något som ligger till grund för det samarbete som nu har inletts. 

Historiskt sett är det vanligt med mecenatskap inom konstbranschen. Mecenatskap innebär att personer eller organisationer främjar konst, litteratur eller andra uttryck inom kulturvärlden. Konstnären, i detta fall DIVE Madhouse, ges möjligheten att skala upp verksamheten och med det exponera sina verk än mer. 


”Det vi ser inom konstbranschen är ett paradigmskifte. År 2015 motsvarade förvärv av originalkonst online, 5,1 % av marknaden i stort. 2020 förväntas denna siffra vara åtminstone 20 %. I ett samhälle där samtliga branscher blir alltmer digitaliserade talar allt för att även konstbranschen går åt samma håll.”
säger Christoffer Rydhede, en av initiativtagarna till Yuncture. 


”Sociala medier i allmänhet och Instagram i synnerhet är idag en större källa för människor att hitta ny konst än såväl gallerier som muséer. Därtill är över 50 % av millennials beredda att också köpa originalkonsten de hittar online – på datorn, i tablet eller i mobilen. Med detta i bakhuvudet, är t ex Instagram en fantastiskt spännande 
kommunikationskanal. Som plattform för att kommunicera ut och interagera kring originalkonsten som sådan men också berättelsen bakom.” säger Fredrik Sologub, ”DIVE Madhouse”.

För mer information om samarbetet eller för att komma i kontakt med någon av parterna,
vänligen kontakta: 

Dive
Dive madhouse
Dive madhouse

DIVE Madhouse AB
Fredrik Sologub
0708-99 32 33
hello@divemadhouse.com

Yuncture AB
Christoffer Rydhede
0704-95 23 61
christoffer@yuncture.com

instagram
instagram
instagram
instagram

Yuncture AB

Jolengatan 21A
431 49 Mölndal
559093-6265

info@yuncture.com

Elsa Strandberg

elsa@yuncture.com

+46 760 – 17 66 05

Christoffer Rydhede

christoffer@yuncture.com

+46 704 – 95 23 61

Eric Nilsson

eric@yuncture.com

+46 760 – 22 02 42

Albin Carlsson

albin@yuncture.com

+46 737 – 70 23 08

© Copyright 2017. All Rights Reserved